Archive

Archive for the ‘Säkerhet’ Category

Ökat skydd mot övervakning i Microsofts tjänster

December 5th, 2013 No comments

Microsoft vidtar åtgärder för att ytterligare säkra sina användares information från övervakning. Förstärkt kryptering av flera tjänster, förstärkta rättsliga riktlinjer och ökad transparens i koden kommer att implementeras under 2014.

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga när de väljer våra tjänster och lösningar. Genom de här förbättringarna förstärker vi både integritetsskyddet och säkerheten säger Daniel Akenine, nationell teknikchef för Microsoft Sverige

Förstärkt kryptering
Microsofts produkter och tjänster är redan krypterade för att skydda användarna. Nu tar vi ytterligare åtgärder för att förstärka och förbättra krypteringen för tjänster som Outlook.com, Office 365, SkyDrive och Windows Azure.

Innehåll som skickas mellan användare och Microsoft, eller innehåll som skickas mellan våra datacenter kommer att krypteras som standard för att skydda informationen från övervakning och olaglig datainsamling. Bland annat kommer vi använda oss av metoder som Perfect Forward Secrecy och 2048-bitats nyckellängd.

Förstärkta rättsliga riktlinjer
Microsoft kommer även i fortsättningen att arbeta efter tydliga rättsliga riktlinjer när det handlar om att lämna ut information om företag och myndigheter som använder Microsofts tjänster. Vi strävar alltid efter att meddela det berörda företaget eller myndigheten när vi mottagit en ansökan om att lämna ut information. I de fall där vi åläggs med munkavel för att inte kunna göra detta kommer vi ta ärendet till domstol för att få ett beslut.

Microsofts ståndpunkt är att brottsbekämpande organ kan gå direkt till företaget eller myndigheten i fråga och begära ut informationen, precis som de gjorde innan informationen flyttades till molnet.

Transparens i koden
Microsoft kommer öppna nya center för kodgranskning och utbildning där vi kommer erbjuda statliga kunder en ökad transparens till vår källkod. Detta för att de själva ska kunna kontrollera integriteten och säkerställa att det inte finns några dolda bakdörrar i systemet.

Mer information finns på Microsoft bloggen

För mer information kontakta
Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige
daniel.akenine@microsoft.com
073-408 31 36