Archive

Archive for the ‘advertising’ Category

Microsoft omorganiserar och stärker sitt nordiska annonserbjudande

December 6th, 2013 No comments

Microsoft Advertising har skapat en ny nordisk organisation för att möta den ökande efterfrågan från annonsörer och mediebyråer som planerar kampanjer. Syftet är att göra det enklare och mer effektivt för annonsköpare att nå en köpstark målgrupp via Microsofts attraktiva kanaler på lokal och nordisk nivå.

Internetanvändare interagerar allt mer med varumärken som engagerar och underhåller dem i relevanta och avskalade miljöer på olika plattformar. Med de nya organisationen möter Microsoft Advertising annonsörernas och byråernas behov att kunna köpa nordiska kampanjer på ett enklare och mer effektivt sätt. Den nya nordiska organisationen kommer ha kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, och Helsingfors.

– Vi vill göra det enklare och effektivare för våra annonsköpare att på ett relevant sätt bygga relationer med våra användare. Därför skapar vi en nordisk organisation där vi kan erbjuda attraktiva lösningar, lokalt och nordiskt, med en total räckvidd på över 10,8 miljoner säger Ulrik Krag, nyligen tillträdd chef för Microsoft Advertising i Norden.

Rikard Bildsten, tillträdde som ny Sverigechef för Microsoft Advertising i början av november efter olika roller inom Microsoft Advertising, är väldigt positiv till den nordiska omorganisationen.

– Jag ser verkligen fram emot att leda vårt säljteam under en spännande period. Vi erbjuder nya och kraftfulla annonslösningar inom både Skype, MSN, Xbox och Outlook.com. Det är särskilt roligt att vår nya e-postprodukt Outlook.com är så populär bland användarna säger Rikard Bildsten, Sverigechef på Microsoft Advertising.

Nettoräckvidden i Microsoft Advertising nordiska produktportfölj är hela 10,8 miljoner användare (Comscore, augusti 2013). Annonsörer och partners når användare på engagerande, relevanta och värdefulla sätt genom personlig kommunikation på Skype, underhållning och nyheter på MSN, spel, TV och video på Xbox, personliga email i Outlook.com samt sökningar på Bing – upplevelser som sammanvävs och förstärks genom Windows 8.

Categories: advertising Tags: