Archive

Archive for the ‘Richard lind’ Category

Första pris för Nobelprisets skalbara hemsida

Varje år vid denna tid riktas världens ögon mot Sverige, när Nobelpriset delas ut till ledande personer som förändrar världen till det bättre. När de prestigefyllda pristagarna tillkännages i oktober och när de får sina priser i december märks en 100-faldig ökning av besökare på www.nobelprize.org med trafik på upp till tre miljoner träffar på bara en vecka.

“Våra användare är krävande användare” säger Mattias Fyrenius, vd för Nobel Media, det företag som ansvarar för förvaltning och utveckling av medierättigheter kopplade till Nobelpriset. “Vi kan inte misslyckas under veckan i oktober och under veckan i december. Vi måste vara igång och leverera god service, och vi måste ha en partner som kan hantera den volymen och den kvalitén som våra användare kräver.”

Se Mattias Fyrenius och Microsofts Richard Lind berätta mer om samarbete och framtidsplaner i en kort film, eller läs mer nedan.


Med ambitionen att leverera en pålitlig service till allmänheten fattade Nobel Media beslutet att migrera sina system till Windows Azure bara några veckor före pristagarna skulle tillkännages i oktober 2013. Migreringen var en stor framgång, och besökarna upplevde en smidig och pålitlig service under hela den hektiska perioden.

Men Microsoft Azure har inte bara förmågan att leverera under rusningstrafik. Den ger också den nödvändiga skalbarhet, såväl uppåt som nedåt, för att Nobelprisets websida ska ha lagom stor kapacitet även under de lugnare perioderna. Ur ett tekniskt perspektiv är det faktum att Windows Azure är öppet en annan stor bonus, eftersom det kan tillgodose Nobel Medias LAMP-Stackbaserade lösning, som bygger på annan teknik än Microsofts egna.

Förhållandet mellan Microsoft och Nobel Media kommer att blomstra enligt båda parter. “Nobel ger ju ut pris för gärningar som är bra för mänskligheten, och som ofta är nära kopplade till utbildning, vilket är något som är väldigt viktigt även för Microsoft. Vi är väldigt stolta över att få hjälpa ett så prestigefyllt varumärke som verkar för en så ädel sak” säger Richard Lind, Teknisk Direktör på Microsoft Sverige.

Categories: Azure, Nobel Media, Nobelpriset, Richard lind Tags: