Archive

Archive for the ‘BI’ Category

BI-lösning i SQL Server ger Boxer lojala kunder

Konkurrensen på TV-marknaden ökar ständigt. Bara under de senaste två åren har den skruvats upp av nya film- och playtjänster på internet. Det är viktigt att få nya kunder, men kanske ännu viktigare att behålla de man redan har. För att möta konkurrensen förbättrar Boxer TV-Access sin kundkommunikation med hjälp av artificiell intelligens och en beslutsstödslösning byggd av Random Forest på Microsoft SQL Server Enterprise 2012.

 

– Den här lösningen har blivit en stor succé i företaget. Den hjälper oss att komma med rätt erbjudanden till rätt kunder i rätt tid. Därför har vi blivit betydligt bättre på att behålla våra kunder, säger Martin Carlsson, CIO på Boxer.

 

Tekniken där man tillämpar artificiell intelligens på affärsinformation kallas Data Mining. Genom att statistiskt kombinera och analysera olika typer av kundinformation kan sannolikheten för olika beteenden beräknas. Detta kan till exempel baseras på var en kund bor, vad kunden har för abonnemang, hur kunden agerat och agerar just nu tillsammans med tidigare avhoppsstatistik.

 

Denna typ av lösning lär sig automatiskt och förbättrar sig själv över tiden, och lösningen kan ofta byggas på en plattform som de flesta bolag redan har.

 

– Random Forest  har varit kreativa och nytänkande i skapandet av Boxers nya BI-lösning och använt sig av prediktiv analys. Det är sådant som verkligen gör skillnad för kunderna, säger Tommy Flink, Marknadsansvarig Beslutsstöd på Microsoft Sverige.

 

– Vi har sedan länge valt att satsa på Microsoft-miljö. Därför var det naturligt för oss att använda Microsoft-produkter när vi skapade den här lösningen, säger Martin Carlsson.

 

– För företag som har tillgång till en BI-lösning som baseras på Microsofts verktyg blir det betydligt enklare och mycket mindre kostsamt än om de använder externa analysverktyg. Tekniken för att kunna skapa en lösning som Boxers finns redan på plats, säger Gustav Rengby, områdesansvarig för kundanalys på Random Forest, konsultbolaget som hjälper Boxer att ta fram lösningen.

 

Bild: Tommy Flink, Marknadsansvarig Beslutsstöd på Microsoft Sverige.

Categories: beslutsstöd, BI, Boxer, Random Forest, SQL Server Tags: